W dniu 28 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Piłka Ręczna Koszalin S.A., podczas którego w miejsce Teresy Żurowskiej oraz Marcina Ołówka powołano nowych członków Rady Nadzorczej: Leopolda Ostrowskiego i Krzysztofa Jabłońskiego. Członkiem Rady Nadzorczej pozostał w dalszym ciągu Krzysztof Modliński.

Pin It on Pinterest