AKCJONARIAT

  • firma Spółki, jej siedziba i adres
Piłka Ręczna Koszalin SA
ul. Śniadeckich 4 , II piętro p. 212-1

75-453 Koszalin
 
  • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru
Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 16.04.2013 r., w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – numer KRS 0000458689
 
  • rejestracja statystyczna
Spółka posiada numer statystyczny w systemie REGON: 321363145
 
  • przedmiot działalności Spółki
Działalność Spółki, zgodnie z zaświadczeniem REGON i według Polskiej Klasyfikacji Działalności to:
działalność klubów sportowych oraz  pozostała działalność związana ze sportem
 
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
NIP: 6692519134
 
  • nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Spółki
I Urząd Skarbowy w Koszalinie
ul. Przemysłowa 3
75-216 Koszalin

 

  • kapitał zakładowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000 akcji serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda.
 
Właścicielami akcji są:
 
 
 
ilość akcji (szt.)
 
wartość
 
(zł)
 
struktura
 
(%)
 
Handball Koszalin sp. z o.o.
 
899
 
89.900,00
 
89
 
Klub uczelniany AZS Politechnika Koszalińska
 
100
 
10.000,00
 
10
 
Roman Granosik
 
1
 
100,00
 
1
 
                                                                                                                                             stan na dzień 10.06.2020

AKTUALNOŚCI

(dostęp do artykułów tylko na hasło)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentacji akcji

Udostępniono: 07.08.2020 r.

AKTUALNOŚCI

(dostęp do artykułów tylko na hasło)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Piłka Ręczna Koszalin SA 2020.11.24

Udostępniono: 2020.11.24 r.

AKTUALNOŚCI

(dostęp do artykułów tylko na hasło)

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentacji akcji

Udostępniono: 04.02.2021 r.

AKTUALNOŚCI

(dostęp do artykułów tylko na hasło)

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Piłka Ręczna Koszalin S.A.

Udostępniono: 06.05.2021 r.

Pin It on Pinterest